حضور آقای مهندس حسن اسکوئی مدیرعامل شرکت زرسیما نامی رسا در برنامه کافه کالا

شبکه ایران کالا، برنامه هایی برای معرفی شرکت های برتر تولید کننده لوازم بهداشتی و آرایشی در راستای حمایت از تولید داخل تهیه و پخش نمود. قسمت پنجم این برنامه با حضور آقای حسن اسکوئی به معرفی محصولات «زی» اختصاص یافت