برند «زی موی» برای مراقبت روزانه از موها طراحی شده است.
در حال حاضر این برند شامل شامپو، نرم کننده  و ماسک با 17 محصول متنوع متناسب با نیاز انواع موهای رنگ شده، آسیب دیده، خشک، دارای ریزش، معمولی و چرب به بازار عرضه شده است.