فام در فارسی به معنی رنگ است. «زی فام» نامی‌ست که بر کیت‌های رنگ مو نهاده شده است.
کیت‌های «زی فام» انعکاس‌های رنگی خاص را بدون نیاز به تخصص یک آرایشگر در اختیار شما قرار می‌دهد. این محصول اولین کیت رنگ موی ایرانی با محافظت سه گانه است که برای راحتی شما و کسب نتیجه‌ای حرفه‌ای در منزل طراحی و تولید شده است.