سلامت و شادابی موها، تحت تاثیر عوامل مختلف دائما صدمه می‌بینند. گرما، نور شدید، استفاده از مواد شیمیایی مانند دکلره و رنگ می‌تواند باعث آسیب، خشکی و بدحالتی موها شود. برای جبران این صدمات می‌بایست از محصولاتی استفاده کرد که ساختار آسیب‌دیده موها را ترمیم و بازسازی نموده و رطوبت از دست رفته موها را به آنها بازگرداند.