رنگ کردن موها وضعیت طبیعی مو را دچار تغییر می‌کند و رطوبت آن را از بین می‌برد. حفظ رطوبت و شادابی مو در زمان رنگ کردن موها هدف اصلی کیت‌های رنگ موی «زی فام» است.
کیت‌های رنگ موی «زی فام»، رسیدن به رنگ موی دلخواه شما را با کمترین آسیب ممکن می‌سازد و باعث زیبایی و درخشش موها می‌گردد.