نمایندگان فروش

منطقه نام نمایندگی نام مدیر شماره تماس
نماینده تهران و کرج زرسیما ایرانیان آقای علیرضا علی‌بخشی 021 - 47263251
نماینده آذربایجان غربی آقای حاجی زاده آقای حاجی زاده 09142680113
نماینده اردبیل آرین تجارت روز امید آقای نادعلیزاده 045-33592533
نماینده اصفهان و چهارمحال بختیاری شرکت بازرگانی و پخش بارکاو تجارت پارتاک آقای تقوایی 03145837816
نماینده ایلام آقای آژند آقای آژند 084-32245406
نماینده تبریز شرکت تکین پخش ارک خانم رویا مرادی 09145194264
نماینده فارس و بوشهر آقای عباسی سرپرست فروش 071-36236927
نماینده قم-مرکزی آقای معماریان آقای معماریان 025-36505446
نماینده کردستان آقای افتخار آقای آرمین افتخار 087-33782118
نماینده کرمان پخش ژرف آرا آقای ژرفا 034-32810350
نماینده کرمانشاه شرکت آریا زیبا رو غرب آقای سهرابی 083 - 38378053
نماینده گلستان خانم گاینی خانم گاینی 071-32432872
نماینده گیلان پاک سما شمال آقای پاکنژادی 013-33691002
نماینده مازندران شرکت کیان مهر هدف بهار آقای محمد کاظمی 011-43114061-5
نماینده هرمزگان شرکت تجارت پخش مانی خانم سارا احمدی 09164203889
نماینده یزد پخش سماء آقای عزیزی 035-38223292