نمایندگان فروش

منطقه نام نمایندگی نام مدیر شماره تماس
نماینده تهران و کرج زرسیما ایرانیان آقای علیرضا علی‌بخشی 021 - 47263251
نماینده کرمان پخش ژرف آرا آقای ژرفا 034-32810350
نماینده قم-مرکزی آقای معماریان آقای معماریان 025-36505446
نماینده یزد پخش سماء آقای عزیزی 035-38223292
نماینده آذربایجان غربی آقای حاجی زاده آقای حاجی زاده 044-32752514
نماینده گلستان خانم گاینی خانم گاینی 071-32432872
نماینده اردبیل آرین تجارت روز امید آقای نادعلیزاده 045-33592533
نماینده گیلان پاک سما شمال آقای پاکنژادی 013-33333851
نماینده مازندران پخش آذین آقای تراب احمدی 011-33392564
نماینده ایلام آقای آژند آقای آژند 084-32245406
نماینده کردستان آقای افتخار آقای آرمین افتخار 087-33782118
نماینده فارس و بوشهر آقای عباسی سرپرست فروش 071-36236927
نماینده کرمانشاه شرکت آریا زیبا رو غرب آقای سهرابی 083 - 38378053