نمایندگان فروش

منطقه نام نمایندگی نام مدیر شماره تماس
نماینده هرمزگان شرکت تجارت پخش مانی خانم سارا احمدی 09164203889
نماینده تبریز شرکت تکین پخش ارک خانم رویا مرادی 09145194264
نماینده اصفهان و چهارمحال بختیاری شرکت بازرگانی و پخش بارکاو تجارت پارتاک آقای تقوایی 03145837816
نماینده تهران و کرج زرسیما ایرانیان آقای علیرضا علی‌بخشی 021 - 47263251
نماینده کرمان پخش ژرف آرا آقای ژرفا 034-32810350
نماینده قم-مرکزی آقای معماریان آقای معماریان 025-36505446
نماینده یزد پخش سماء آقای عزیزی 035-38223292
نماینده آذربایجان غربی آقای حاجی زاده آقای حاجی زاده 044-32752514
نماینده گلستان خانم گاینی خانم گاینی 071-32432872
نماینده اردبیل آرین تجارت روز امید آقای نادعلیزاده 045-33592533
نماینده گیلان پاک سما شمال آقای پاکنژادی 013-33691002
نماینده مازندران پخش آذین آقای تراب احمدی 011-33392564
نماینده ایلام آقای آژند آقای آژند 084-32245406
نماینده کردستان آقای افتخار آقای آرمین افتخار 087-33782118
نماینده فارس و بوشهر آقای عباسی سرپرست فروش 071-36236927
نماینده کرمانشاه شرکت آریا زیبا رو غرب آقای سهرابی 083 - 38378053